La Vita
Robert Booy

INDIVIDUELE, RELATIE- EN GEZINSTHERAPIE

La Vita wil jou en/of jullie ondersteunen in de zoektocht naar nieuwe krachten en inzichten om beter de toekomst aan te kunnen. En het gaat verder, want je hebt jouw leven vast anders gedroomd en je had andere verwachtingen dan waar je nu staat. Wij gaan kijken of je terug kan naar de plek waar jouw dromen nog levendig waren, om vervolgens vanuit jouw dromen te werken aan een nieuwe toekomst.

Jij, of jullie als partners, als gezin of als familie zijn welkom!

Als systeemtherapeut met een brede achtergrond, en een sterk coachende stijl van therapie, wil ik jou bijstaan, ondersteunen, helpen om tot bredere inzichten te komen wanneer je dreigt vast te lopen in:

  1. je omgang met het leven
  2. jouw relatie(s)
  3. de veranderingen die je doormaakt (faseovergangen)
  4. verschuivende rollen binnen bijv ouderschap en partnerschap
  5. belemmerende invloeden uit je verleden

en alles wat het leven kan omvatten.

Visie

Cultuur, geloof en religie, familie, omgangsvormen, genderopvattingen, een maatschappij die met je meekijkt, hebben invloed op hoe jij in het leven staat en de keuzes die je maakt. En natuurlijk ook wat jij wenselijk maar ook minder fijn vindt in het leven.

Over de grenzen van culturen heen kijken, is in mijn DNA gegoten. Ik vind het belangrijk dat jij het gevoel hebt dat je er mag zijn, met je eigen waarden en de normen. De dingen waarmee je worstelt of juist voor vecht, en die mogelijk niet vanzelfsprekend zijn voor de mensen om je heen.
En we kijken vervolgens naar hoe je om wilt gaan met ‘de maatschappij’ en ‘de anderen’.

Belangrijke anderen in jouw leven komen terug in de therapie, en als jij dat wil, mogen zij er ook bij zijn.

We gaan op zoek naar wat jou krachtiger kan maken richting de toekomst. Samen kijken we terug naar factoren, eigenschappen, gewoonten, mensen, die jou in moeilijke tijden geholpen en beschermd hebben. Deze inzichten vormen belangrijke sleutels voor jouw toekomst.

Wat is Systeemtherapie?

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega's betrokken worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele belangrijke afwezigen.

Uitgangspunt is dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op problemen. Tijdens de therapie wordt besproken welke invloed omgevingsfactoren zoals werk, school, buurt, religie en cultuur hebben op het probleem en op alle betrokken. (bron:NVRG)

Wie ik ben

Mijn eerste 18 jaar ben in ik Zuid Europa opgegroeid, terwijl mijn ouders wel van Nederlands komaf waren. Ik ben toen naar Nederland gekomen en heb hier verder mijn leven opgebouwd. Opgeleid als orthopedagoog generalist en therapeut, ben ik werkzaam geweest in het speciaal onderwijs, in verschillende instellingen voor jeugdzorg en voor veel verschillende vormen van hulpverlening.
Mijn brede achtergrond helpt mij om maximaal aan te sluiten bij jouw vraag als cliënt. Dat geldt zowel voor mijn rol als orthopedagoog generalist als die van therapeut.

Waar en Hoe

Over het algemeen werk ik alleen met jou als cliënt. Het kan ook voorkomen dat ik ervoor kies om een collega in te vliegen, wanneer wij inschatten dat het voor jou, of jullie of jouw gezin of familie ‘twee therapeuten in de kamer’ het beste is. Het zal nooit een verrassing voor jou zijn. Wij nemen jou mee in dit proces van komen tot een keuze.

Voor consultaties in mijn rol als orthopedagoog generalist, vind ik het van belang om daadwerkelijk iets te kunnen toevoegen aan de reeds bestaande kennis en expertise. Daarom hecht ik groot belang aan een goede afstemming en concretisering van verwachtingen omtrent een verzoek of een opdracht.

Ik werk in Amersfoort en omgeving. Wanneer gesprekken gewenst zijn op een door jou gekozen locatie zullen reiskosten in rekening gebracht worden.

Bekostiging Therapie

Per 1 januari 2023 is het uurtarief 94,20 euro.

Een indicatie van de prijzen per januari 2023, afhankelijk van de lengte van sessies en samenstelling, ziet er als volgt uit:

  • Individuele sessie: 60 minuten -> 94,20 euro (vrijgesteld van BTW)
  • Gezinssessie/ oudersessie: 75 minuten -> 117,75 euro (vrijgesteld van BTW)
  • Relatietherapie: 75 minuten -> 142,48 euro (inclusief BTW 21%) - relatietherapie is niet altijd vrijgesteld van BTW.
  • Sessie (ex) partners/ ouders behorende tot verschillende huishoudens: 75 minuten -> 85,- euro (vrijgesteld van BTW) per huishouden.

Voor zakelijke opdrachten brengen we 152,- euro (exclusief BTW) in rekening per uur.

Via jouw aanvullende verzekering, kan soms een deel van de kosten worden vergoed. Overleg met jouw verzekeraar hoe dat precies bij jouw verzekering zit.

La Vita Booy heeft contracten Jeugdhulp Ambulant met de gemeenten: De Bilt, Bunnik, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Via een toewijzing jeugdhulp kan volledige vergoeding plaatsvinden. Hiervoor zal contact moeten worden opgenomen met het lokale wijkteam/ CJG/ sociaal team.

Komt uw gemeente niet in de bovenstaande rij voor, neem dan contact op met uw wijkteam. Onze ervaring is dat de gemeente een contract met ons aangaat voor de periode van jouw traject.

Contact

Neem contact op via onderstaand formulier: